SIA “LODE” ieguvusi Produktu Vides Deklarāciju – apliecinājumu ilgtspējīgai ražošanai

SIA “LODE” ieguvusi Produktu Vides Deklarāciju (starptautiski zināma kā Environmental Product Declaration jeb EPD) – pasaulē augsti novērtētu atzinumu, kas apliecina uzņēmuma ilgtspējīgo ražošanu, produktu izveidē izmantojot iespējami mazāk resursu, tādējādi samazinot negatīvo ietekmi uz vidi un klimatu.

Zviedrijā veidotā deklarācija pēta, cik lielu ietekmi uz apkārtējo vidi atstāj ražošanas uzņēmumi, lai izveidotu 1 vienību savas produkcijas. Mērījumi atklāja, ka SIA “LODE” ķieģeļu un bruģa ražošanas procesā rada veselas trīs reizes mazāk CO2 izmešu, nekā līdzīgi nozares uzņēmumi pasaulē. Mūsu uzņēmumam uz 1 tonnu saražotās produkcijas tie ir 150 kg, kamēr citiem ražotājiem pat 500 kg CO2 izmešu no fosilajiem dabas resursiem.

Arvien vairāk arhitekti, būvnieki un pilsētplānotāji visā pasaulē meklē ilgtspējīgus risinājumus gan privātu, gan komerciālu ēku celtniecībā, dodot priekšroku ražotājiem, kas rūpējas par vides aizsardzību. Vēl vairāk – drīzumā vairāku valstu likumdošanas noteiks, ka produktus bez EPD sertifikāta būvniecībā lietot būs aizliegts. Līdz ar to SIA “LODE”, saņemot šo apliecinājumu, ne tikai pierāda uzņēmuma veiksmīgu darbību ilgtspējīgā ražošanā, bet arī saglabā augstu konkurētspēju starptautiskā tirgū.

Mūsu uzņēmums turpinās samazināt uz vidi atstātās ražošanas pēdas, ņemot vērā EPD sniegtos ieteikumus, kā produktu izstrādes procesu padarīt ekoloģiskāku un ar laiku – klimatneitrālu.

Deklarācija ir atrodama sadaļā: Sertifikāti