Līgatnes caurteka Augšlīgatnē

Ir atjaunota vairāk nekā 100 gadus vecā Līgatnes caurteka Augšlīgatnē, kura būvēta 19.gs. vidū. Caurteka ir veidota kā ķieģeļu mūra velve ar kalta granīta balstiem. Izmantojot Lodes ķieģeli Vecais Janka ir atjaunots dekoratīvais ķieģeļu mūrējums caurtekas ieteces un izteces galos.Ir atjaunota un saglabāta vēsturiski skaista arhitektoniska būve kā industriālais mantojums nākamajām paaudzēm.