Kontakti

LODE SIA

JURIDISKĀ ADRESE:
Lodes iela 1, Liepa, Liepas pagasts, Priekuļu novads, LV-4128

BIROJA ADRESE
Brīvības iela 155
Rīga, LV-1012

Rekvizīti
Reģ. nr.:
 50003032071
Banka: SEB banka
Bankas kods: UNLALV2X
Konts: LV02UNLA0004000609502

Pārdošanas un marketinga birojs

Brīvības iela 155
Rīga, LV-1012

+371 67378020
info@lode.lv

Sazinieties ar mums!

+371 64122512

liepa@lode.lv

(9:00-17:00)

LIEPAS REALIZĀCIJAS DAĻA

Lodes 1, Liepa, Liepas pag.,
Priekuļu nov., LV-4128

+371 63055263

ane@lode.lv

(9:00-17:00)

ĀNES REALIZĀCIJAS DAĻA

Celtnieku iela 34,
Āne, Cenu pag.,
Ozolnieku novads, LV-3043

+371 29253051

varis.lagzdins@lode.lv

(9:00-17:00)

Varis Lagzdiņš

TEHNISKĀS KONSULTĀCIJAS PAR PRODUKCIJU UN TĀS PIELIETOŠANU