Ķieģelis “Sencis” Rēzeknē

Vēsturiskais Surmoņinu nams Rēzeknē. 

Vēsturiskajā ēkā ir ierīkota dienesta viesnīca skolu audzēkņiem. Fasādes restaurācijai ir izmantots kieģeļis SENCIS, kas pēc krāsas faktūras ir līdzvērtīgs vēsturiskajam ķieģelim.