Keraamilised plokid KERATERM

KERATERM 44 kasutatakse 440 mm paksuste välisseinte ehitamiseks. Välisseinad ei vaja täiendavat soojusisolatsiooni. Ehitusplokke KERATERM 44 võib kasutada ka muude kandvate seinte ehitamiseks.

KERATERM 44s (nurgaplokk) on ette nähtud 440 mm seinte ehitamisel hoone nurkades. Säästab aega ja ei nõua lisakulutusi. KERATERM 44s on KERATERM 44 lisaelement. Seina paksus = 44 cm Külmatsükleid = 50 Survetugevus = 12,5 N/mm²

KERATERM 44/2 (poolplokk) on ette on ette nähtud 440 mm seinte ehitamisel KERATERM 44 lisaelemendina. Seda kasutataks avade ladumisel ja müüritise ridade lõpetamiseks. Säästab aega ja ei nõua lisakulutusi.Seina paksus = 44 cm Külmatsükleid = 50 Survetugevus = 12,5 N/mm² Hind = 123.06 EUR/m³ KM-ga

KERATERM 25 on ettenähtud 250 mm paksuste seinte ehitamiseks. Lisdada tuleb 80 – 100 mm soojustuskiht (mineraalvill või polüstüreen). Kasutatav ka kandvate vaheseinte ehitamiseks. Seina paksus = 25 cm Külmatsükleid = F1 (50/2) Survetugevus = 15 N/mm² Hind = 80.48 EUR/m³ KM-ga

KERATERM 25AKU kasutatakse kõrgema helisummutusnõuete saavutamiseks (kuni 55 dB), aga ka hoonete välis- ja siseseinte ladumisel. Tänu suuremale mehhaanilisele tugevusele ja tulekindlusele on plokid sobivad kõrgendatud nõuetega sise- ja välisseinte ning tulemüüride ehitamiseks. Elamute välisseintele tuleb lisada 120 mm soojustuskiht (mineraalvill või polüstüreen). Seina paksus = 25 cm Külmatsükleid = 50 Survetugevus = 20 N/mm² Hind = 123.64 EUR/m³ KM-ga

KERATERM 17,5 on ette nähtud väikeste ühekorruselise hoonete välisseinte ehitamiseks. Seinte soojustamiseks tuleb lisada 150 – 170 mm isolatsioonimaterjali kiht. Võib kasutada ka kandvate sise-vaheseinte ehitamiseks. Soovitav kasutada kandetarindina, kus pole suuri koormusi ning kasutatakse puit- või raudbetoonist vahelagesid. Seina paksus = 17,5 cm Külmatsükleid = F1 (50/2) Survetugevus = 15,0 N/mm² Hind = 82.15 EUR/m³ KM-ga

KARATERM 12 on ettenähtud mittekandvate 120 mm vaheseinte ehitamiseks. Plokke võib kasutada ka soojustatud kolmekihilise müüritsega konstruktsioonides. Seina paksus = 12 cm Külmatsükleid = 50 Survetugevus = 15,0 N/mm² Hind = 82.33 EUR/m³ KM-ga

KERATERM 38 on ettenähtud 380 mm välisseina müürimiseks. Tarvilik 30 mm paksune soojustuskiht. Kasutatav ka sisemiste kandvate vaheseintena. Seina paksus = 38 cm Külmatsükleid = 50 Survetugevus = 12,5 N/mm²

MILLISEID EHITUSPLOKKE VALIDA?Hoonete välisseinte ja kandvate vaheseinte ehitamiseks sobivad keraamilised ehitusplokid: KERATERM 44 (44 cm müüritis), KERATERM 25 (25 cm) ja KERATERM 17,5 (17,5 cm ). Mittekandvate seinte ehitamiseks kasutatakse KERATERM 12 (12 cm ). KERATERMi ladumisel ei vaja müürsepp olulisi lisaoskusi, vähesed erinevused omandab ta kiiresti.

KUIDAS ÕIGESTI MÜÜRIDA NURKA?Seinte ehitamist tuleb alustada hoone nurkadest. Tulen meeles pidada, et KERATERM plokimüüritise ladumisel (nii nagu mistahes muid kiviseinu) peab iga järgneva rea plokk katma eelmise rea ploki umbes poole alloleva rea pikkusest. Müürimine erineb vastavalt soovitavale seina paksusele. Juhul, kui materjalina on valitud keraamiline ehitusplokk KERATERM 44, siis nurkades ja müüriotstes kasutatakse ploki lisaelemente KERATERM 44s (nurgaplokk) ja KERATERM 44/2 (poolplokk). KERATERM 44/2 kasutatakse ka akende ja uste paledes, kui rea lõpul on vajalik pool rea-KERATERM 44 suurusest. KERATERM 25, KERATERM 17,5 ja KERATERM 12 ei ole saadaval vastava mõõduga lisaelemente, sest neid saab lihtsalt vajalikk mõõtu raiuda või lõigata.

MILLEST ALUSTADA?Vältimaks tarbetut plokkide lõikamist/raiumist kogu hoone ehitustööde käigus on soovitav alguses paigutada esimene plokirida ilma mördita, et selmoel kontrollida plokkide pikisuuruse vastavust kogu seina pikkusele ning vajadusel korrigeerida seda lisaelementidega või lisaplokkide sobiva suuruse andmisega.

TULEB TEADA!Igal ehituskeraamilisel tootel (s.h. keraamilistel ehitusplokkidel KERATERM) on kapillaarne struktuur, mis imab vett, aga kindlustab ka plokist kiire vee aurustumise. Mördis olev tsement vajab kivistumiseks vett. Vältimaks mördisegus oleva vee kiiret imbumist keraamilistesse plokkidesse (nt kuumal või tuulisel suvepäeval) on soovitav enne müüritööde alustamist niisutada plokke puhta veega.

MILLIST MÖRTI KASUTADA?Kui välisseina ei ole kavandanud katta soojusisolatsiooni kihiga (sein on ehitatud KERATERM 44 plokkidest) võib kasutada tsement-liiva või tsement-lubja-liiva mördisegu 50-70 mm õhuvahe-vuugiga. Sellist vuuki on kõige lihtsam teha kasutades puitliist-šablooni laiuses 50-70 mm. See paigutatakse plokirea horisontaalsevuugi keskele, ülejäänud vuugi osa (umbes 370 mm) tuleb katta mördiga. Alternatiivina võib kasutada soojustus-mörti, mille koostises on kerged mineraaliained – kergkruus, vermikuliit, polüstürool jne. Seljuhul paigaldatakse mörtsegu kogu müüri horisontaalvuugile ilma õhuvaheta. Kõige soovitavam on kasutada tööstuslikult toodetud müürisegusid. Kui müürile paigaldatakse soojustuskiht (välissein – KERATERM 25 või KERATERM 17,5) tuleb müüri tugevuse huvides teha vuuk ilma õhuvaheta. Mördi valmistamisel tuleb jälgida, et keraamiliste plokkide müürimistöödel kasutatav segu konsistents oleks plastiline – paks. Nii ei vaju segu plokkide püstkanalitesse, millega väheneks oluliselt seina energiatõhusus ning suureneks mördi kulu.

KERAAMILISTEPLOKKIDE MÜÜRIMISTÖÖDESTKeraamiliste plokkide KERATERM müürimistöödel tuleb mörti kasutada vaid horisontaalvuugis. Vertikaal- e püstvuuki segu ei panad vaid plokid lükatakse võimalikult tihedalt kokku. Segu tuleb püstvuuki panna juhul kui kasvõi üks ploki ots on tappideta või raiutud/saetud. Seljuhul pannakse segu püstvuuki analoogselt varem kirjeldatud horisontaalvuugile (nii koos kui ilma õhuvaheta või termomördiga. Horisontaalvuugi paksus peab olema u 12 mm. Seega – ploki kõrgus h=238 mm, on kogu reakõrgus (plokk + horisontaalvuuk) 250 mm. Müüri vertikaalsammu tuleb pidevalt kontrollida, et ehitatud maja mõõdud vastaks projekti mõõtmetele. Keraamilisi plokid ühendatakse tappliitega, libistades plokk ülevalt alla. Tihti esineva veana plokk lükatakse plokk tappideni horisontaalsuunas. Seljuhul surutakse mörtsegu püstvuugi vahele, mille tulemusel ei moodustadu tihedat tappühendust. Maksimaalne lubatav vahe tappliite vahel on 3 mm. Kui vahe on suurem, tuleb tappliide mördiga samuti horisontaalvuugi korral. Keraamilised plokid koputatakse segupeenral õigele kõrgusele kummihaamri abil. Mitte kasutada terashaamrit. Keraamilistel ehitusplokkidel KERATERM on kõrge survetugevus (KERATERM 44, KERATERM 17,5 – 12,5 MPa, KERATERM 25 – 15 MPa, KERATERM 12 – 10 MPa), seega ei ole vajalik müürirea lisatugevdamine, välja arvatud, kui see on ettenähtud vastavas ehitusprojektis (suured avad, aknad, garaaži väravad jne). Kui mõnda seina pindadest ei krohvita, äitena ventileeritava fassaadi, kipsplaatviimistluse jms puhul, siis säilitamaks müüritud seina kavandatud energiatõhusust, tuleb püstvuuk mördiga seinapindadelt tihendada.

PLOKKIDE RAIUMINE JA SAAGIMINEMida teha kui müürimisel on vaja väiksema mõõduga plokitükki? Keraamilisi plokke (KERATERM 38, 44 ja 51), mille püstkanalid on ploki välisküljega samasuunalised, saab lõigata saepingil või nurklõikajaga, kasutades teemantlõikeketast. Keraamilised plokid, mille kanalid on risti ploki välisküljega (KERATERM 25, 17,5, 12) on lihtsalt raiutavad puusepakirvega. Oluline on kirve valik – võimalikult laia ja otse raiepinnaga. Raiumine toimub järgnevalt: puusepapliiatsiga märgitakse ploki küljepindadale müürimiseks vajalik mõõt. Kirve terava otsaga tehakse kergeid raideid mõlemale küljepinnale kuni tekivad nähtavad pisipraod. Siis asetatakse ploki raiutav pind rõhtsale aluspinnale nii, et kujutletavalt ühenduks tekkinud praod. Mõne tugevama kummihaamri löögiga kirvele saadakse vajalikud kaks ploki osa. Võib tunduda keerulisena, kuid soovitava tulemuseni võib jõuda sekunditega. Kõige lihtsam on raiuda kuiva plokki.

SOOVITUSEDKandvate ja (mittekandvate) vaheseinte ühendamine on võimalik mitmel moel. Kõige tavalisem viis on nende ühendamine müüritööde ajal – sidudes müüriread omavahel. Teine viis on välis-, kande- ja vaheseinte ühendamine ankrutega igas teises müürireas – vuukidesse müüritakse tulevase seina asukohale ankrud. Kolmas viis – valmis müüritise vuukidesse kinnitatakse tüüblitega kruvid-ankrud. Võib kasutada valmisankruid või teha need ise ehitisplatsil – vastavalt projekteerija juhistele. Enne seina krohvimist on soovitav seintel olevad vigastused täita soojustusmördiga. Tööpäeva lõpus on soovitav katta müüritis kinni, kaitstes nii seina võimalike vältimiseks. Märjal keraamilisel plokil väheneb märgatavalt veeimavus, mistõttu võivad olla raskendatud edasised müüri- ja viimitlustööd. Liiga kiire mördi kuivamine võib tekitada pragusid ja vähendada müüritise tugevust.